Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

DoctorWax DW5673 polirolis - valiklis stiklui 300ml

Produkto kodas: 009603056735
7.00€
Analogiški produktai

Aprašymas

Polirolio - valiklio sudėtyje yra stiprūs, bet labai švelnūs abrazyvai, kurių dėka pašalinama susidariusi plėvelė iš įvairių nešvarumų. Padengia stiklą plona, skaidria, apsaugine plėvele. Mišinys įsiskverbia į stiklo mikroįtrūkimus ir įbrėžimus, išvalant juos nuo nešvarumų. Po to mišinys polimerizuojasi ir susidaro idealiai lygus paviršius. Pagerėja valytuvų darbas ir mažėja susidėvėjimas.
NAUDOJIMAS:
- Gerai suplakite mišinį.
- Ant švarios medvilninės servetėlės užpilkite nedidelį kiekį mišinio.
- Padenkite stiklo paviršių.
- Leiskite nudžiūti (30-60 s.) iki baltų apnašų.
- Nupoliruokite sausa, švaria, minkšta servetėle iki skaidrumo.
- Tinka ir stikliniams žibintams.

Sudėtis: Nejoninių ir anijoninių PAM 5 % arba daugiau, bet mažiau kaip 15 %, nafta, aliuminio oksidas, kompanijos nou-chau priedai.
PAVOJINGA. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Dirgina odą. Smarkiai pažeidžia akis. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Po naudojimo kruopščiai nuplauti šiltu vandenių su muilu. Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. NESKATINTI vėmimo. Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Laikyti užrakintą. Turinį/ talpyklą išpilti (išmesti) pagal galiojančius nacionalinius ar vietinius teisės aktų reikalavimus.
Prekės ženklas DOCTORWAX
Pakuotės tipas Pilamas
Tūris, ml 300
GHS Smarkus akių pažeidimas (1 pavojaus kategorija)
GHS Odos dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Plaučių pakenkimo prarijus pavojus (1 pavojaus kategorija)
EAN kodas 0009603056735, 0096030567354

Kur rasti?

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: