Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Motip 090611 variklių tepimo sistemos praplovėjas 300ml

Produkto kodas: 871134725293
6.50€
Analogiški produktai

Aprašymas

SAVYYBĖS:
- Patikimai ištirpdo dėl variklio veikimo susidariusius teršalus ir dervų sankaupas visoje alyvos sistemoje, kuriuos vėliau galima lengvai pašalinti kartu su keičiama alyva.
- Sudėtyje yra labai efektyvių antifrikcinių tepimo priemonių, kurios patikimai apsaugo variklį valymo proceso metu.
PASKIRTIS:
- Tinka dyzelininiams ir benzininiams valikliams su turbokompresoriais arba be jų.
NAUDOJIMAS:
- Prieš kiekvieną alyvos keitimą įpilkite alyvos ploviklio.
- Tegul variklis dirba tuščiąja eiga apie 15-20 minučių.
- Alyvą keiskite pagal gamintojo instrukcijas.
- 300 ml pakanka 5 l alyvos. Didesnėms alyvos talpoms, įpilkite po 60 ml kiekvienam litrui alyvos. Produktą galima išmesti kaip naudotą alyvą.

PAVOJINGA. Sudėtyje yra nafta, hidrinta sunkioji. H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P301+P310 PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. P331 NESKATINTI vėmimo. P405 Laikyti užrakintą. P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal regionines taisykles. EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Prekės ženklas MOTIP
Pakuotės tipas Pilamas
Tūris, ml 300
GHS Plaučių pakenkimo prarijus pavojus (1 pavojaus kategorija)
EAN kodas 8711347252930

Kilmės šalis: Olandija-Vokietija European Aerosols B.V. gamina dažus automobiliams, autokosmetikos priemones, glaistus ir techninius aerozolius Vokietjoje ir Nyderlanduose. Motip produkcija jau daug metų platinama Lietuvoje yra gerai žinoma kaip patikima ir kokybiška.

Saugos duomenų lapai.

Kur rasti?

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: