Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Atomex TotalFlush kokso šalinimo priemonė varikliams 250ml

Produkto kodas: 482002494498
11.00€
Analogiški produktai

Aprašymas

Variklio tepalinės sistemos valiklis, efektyviai pašalinantis koksą nuo stumoklių žiedų. Su revitalizantu.
- Išvalo variklio tepalinę sistemą iki techninio švaros lygio;
- Išvalo cilindro - stumoklio grupę ir atstato žiedų paslankumą;
- Universalus visų tipų varikliams;
- Dėka revitalizanto atstato ir apsaugo besitrinančias detales.

Alyvos keitimas be tepalinės sistemos praplovimo sumažina alyvos plaunamasias ir apsaugines savybes bei tarnavimo laiką. Sprendimas: tepalinės sistemos plovimas, prieš keičiantis alyvą.

Nekokybiško kuro naudojimas, variklio darbas sunkiomis sąlygomis (kasdienės kelionės, trumpos kelionės "start/stop") ko pasekoje stumoklių žiedai aplimpa koksu ir praranda savo paslankumą tai parodo alyvos sąnaudos, dūmingumas, galios sumažėjimas. Sprendimas: kokso pašalinimas nuo stumoklių žiedų.

Kartu su panaudotu tepalu išbėga smulkiausios metalo dalelės atskilusios dėl didelės trinties. Sprendimas: Revitalizantas sugražina atitrūkusias metalo daleles bei formuoja pasauginį metalo keramikos sluoksnį.

Ypatingų savybių dėka:
- Greitai ir saugiai išvalo visų tipų nešvarumus variklio tepalinėje sistemoje.
- Pašalina koksą nuo stumoklių žiedų, gražina jiems paslankumą.
- Išvalo karterio ventiliacijos sistemą.
- Pašalina hidrokompensatorių strigimą.
- Universalus, tinkamas naudoti benzininiams, dujiniams (LPG) ir dyzeliniams varikliams, taip pat visiems varikliams su turbinomis.
Revitalizanto dėka tepalinės sistemos plovimo metu ant besitrinančių detalių paviršiaus formuojamas apsauginis metalo keramikos sluoksnis.

NAUDOJIMAS: Buteliuko turinį supilti į alyvos pylimo angą, variklis turi būti įšilęs iki darbinės temperatūros. Esant stipriam variklio užterštumui, norint pašalinti koksą nuo žiedų važiuoti  150 - 200 km įprastu režimu. Naudojant reguliariai važiuoti 20 km arba leisti varikliui dirbti tuščia eiga 15 - 20 minučių.
Pastaba: valiklį galima naudoti su visais alyvų tipais.
250 ml valiklio 4-5 litrams alyvos.

ATSARGIAI. H317 Gali sukleti alerginę odos reakciją. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P261 Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerozolio. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius. P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. P332+P313 Jeigu sudirginama oda, kreiptis į gydytoją. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P337+P313 Jeigu akių dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. P501 Turinį/talpyklą išmesti į pavojingų atliekų surinkimo vietas.
Sudėtyje yra: sulfoninių rūgščių (nafta) kalcio druskų.
Prekės ženklas ATOMEX
Pakuotės tipas Pilamas
Tūris, ml 250
GHS Akių dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Odos jautrinimas (1 pavojaus kategorija)
EAN kodas 4820024944984, 71599267

Kur rasti?

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: