Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Autochemija stabdžių skystis DOT4 5kg

Produkto kodas: 000000011500
14.50€
Šis produktas tinka tik tam tikriems automobiliams.

Aprašymas

Naudojamas hidraulinėse stabdžių ir sankabos sistemose automobilių, kurių instrukcijose yra rekomenduojama naudoti. Gali būti maišomas su stabdžių skysčiu DOT-3.
ATSARGIAI. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas ir veidą.P280 Naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti.Toliau plauti akis. P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
Prekės ženklas AUTOCHEMIJA
Svoris, Kg 5
SAE (klampumas) J -1703
Specifikacijos DOT 4
GHS Akių dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
EAN kodas 0000000115001, 4770222386485

Kur rasti?

Alternatyvūs kodai

Produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus:

FINADOT41L, PFB405TRW, DOT41, 0399016203, VADOT4, 83130139897, FBX100A, 00DOT4, 360048, ATE0399015802, 15036B, 03990164322, L04210, DOT41L, BBF4, ATE0399016203, SAEJ1703FISO4925, 03990163022, 000DOT4, DOT45KG, 1987479113BOSC, V600074, 360049, 81229407512, ATE0399016402, PFB405, 171874, V600075, 03990164022, V600382, FMVSS116DOT4, 0399016403, ATE0399015811, 0140170020, ATE0399015803, DOT4BIG, BFL100, 0399015811, ATE0399016403, HBF4, 0399015803, 03990164322ATE, SRFREACTRACING, HBF41, 30926461, 03990162122ATE, V600111, ATE0399016302, LESSTDOT41, DOT5, FEB171874, V600242, 03990162022ATE, J1703, 000000DOT4, DOT4, 1987479113, SBF4010, 26461, ASRD4050, SUN901, 0399015802, DOT4PLUS, PP01112, 0140170021, 83132405977, 03990162022, 03990162122