Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Autochemija stabdžių skystis DOT4 5kg

Produkto kodas: 000000011500
22.40€
Analogiški produktai
Šis produktas tinka tik tam tikriems automobiliams.

Aprašymas

Naudojamas hidraulinėse stabdžių ir sankabos sistemose automobilių, kurių instrukcijose yra rekomenduojama naudoti. Gali būti maišomas su stabdžių skysčiu DOT-3.
ATSARGIAI. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas ir veidą. P280 Naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
Prekės ženklas AUTOCHEMIJA
Svoris, Kg 5
SAE (klampumas) J -1703
Specifikacijos DOT 4
GHS Akių dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
EAN kodas 0000000115001, 4770222386485

Kur rasti?

Alternatyvūs kodai

Produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos gamintojo (OE) kodus:

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: