Š. m. birželio 24 d. parduotuvės nedirbs. Išskyrus AUTOAIBĖ Šiauliuose dirbs 09-16 val.
Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

ARS ATH 085 tepamas siūlių hermetikas 850g

Produkto kodas: 477902577527
9.10€
Likutis Lietuvoje: >5 vnt. Galima nusipirkti šiandien eprekyba@autoaibe.lt +37070055002 Visų parduotuvių likučiai atskirai
Rodyti daugiau pristatymo būdų
  • Atsiėmimas parduotuvėje
  • Paštomatas (LP Express)
  • Pristatymas kurjeriu Lietuvoje
  • Pristatymas kurjeriu į ES valstybes

Aprašymas

ARS Color ATH yra greitai džiūstantis teptuku tepamas siūlių hermetikas, pagamintas tirpiklių pagrindu. Naudojamas automobiliams remontuoti. Skirtas suvirinimo siūlėms, sujungimams ir metalinėms dalims (rėmams, ratų arkoms, kapoto dangčiui, bagažinėms) padengti. Hermetikas yra tiksotropinis, nenubėga nuo vertikalių paviršių bei tepant nepalieka dryžių. Išdžiūvęs išlieka elastingas, uždažomas. Puikiai sukimba su dažytu ir nedažytu metalu.

PAVOJINGA. H225 Labai degūs skystis ir garai. H315 Dirgina odą. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P304+P340 ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. Sudėtyje yra heptanas, bearomatis vaitspiritas, oktanas.
Prekės ženklas ARS
Pakuotės tipas Tepamas
Svoris, g 850
GHS Degieji skysčiai (2 pavojaus kategorija)
GHS Odos dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkart. poveikis) (3 pavojaus kategorija)
GHS Pavojinga vandens aplinkai (3 lėtinio pavojaus kategorija)
EAN kodas 4779025775250, 4779025775274, 71509952

Kur rasti?

Alternatyvūs kodai

Produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus:

MS300, 1000007, 1000006, ATH085, HERMETTEPAMAS, 401, ATH085G, 11540