Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Abro 13-AB skaidrus silikoninis hermetikas 85g

Produkto kodas: 079092012971
5.50€
Analogiški produktai

Aprašymas

Šis sandarintojas-tarpinė, skirta remontuoti arba pakeisti beveik visas tarpines esančias automobilyje.
SAVYBĖS:
- Lengvai formuojami, atlaiko suspaudimą, tempimą ir sukimą.
- Visiškai atsparus alyvoms,vandeniui ir antifrizams.
- Pasižymi dideliu atsparumu benzinui ir stabdžių skysčiams.
- Atlaiko iki 260° C.
- Naudojami kaip klijai arba sandarinimo priemonė vonios kambaryje,virtuvėje, sandarinant langus ar kt.

ATSARGIAI. H315 Dirgina odą. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. P101 jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P103 Prieš naudojimą perskaityti etiketę. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. P333+P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P405 Laikyti užrakintą.
Prekės ženklas ABRO
Pakuotės tipas Tūta
Svoris, g 85
Spalva Skaidri
GHS Odos dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Akių dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Odos jautrinimas (1A pavojaus kategorija)
EAN kodas 0790920129713, 7909201297130

ABRO - patikima Amerikietiška chemija. Amerikiečių kompanija ABRO Industries Inc savo veiklą pradėjo 1939 metais. Šiandien ABRO produktai yra prieinami daugiau nei 175 šalių visame pasaulyje, tarp jų ir Lietuvoje daugiau nei 25 metus. ABRO kompanija yra viena iš didžiausių savo srityje JAV eksporto įmonių ir 1991 m. už sėkmingą darbą ir eksportą gavo JAV prezidento įsteigtą apdovanojimą.

Kur rasti?

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: