Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Hi-Gear HG5204 priemonė sausam cheminiam valymui 500g

Produkto kodas: 00960305204
Analogiški produktai

Aprašymas

Mišinys skirtas šalinti įvairius nešvarumus ir dėmes iš audinio ir kiliminių dangų. Sudėtyje yra absorbentų ir specialių priedų, gaivinančių automobilio salono orą ir šalinančių nemalonius kvapus. Suteikia medžiagoms antistatinių savybių. Grąžina apmušalui natūralią spalvą ir ryškumą, suteikia audiniams šilkinį blizgesį ir pakelia kiliminių dangų pūkus. Šalina daugybę šviežių buitinės kilmės dėmių. Padengia audinio pluoštą plona polimerine apsaugine plėvele, pasižyminčia purvą ir vandenį atstumiančiomis savybėmis. Sudėtyje yra specialaus FadeStop komponento, saugančio audinius nuo išblukimo, veikiant ultravioletiniams spinduliams, ir mažinančio salono įkaitimą.

Sudėtis: butanas, propanas, anijoninių PAM 5% arba daugiau, bet mažiau kaip 15%, kiti priedai.
PAVOJINGA. Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. Dirgina odą. Sukelia smarkų akių dirginimą. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/ žiežirbų/ atviros liepsnos/ karštų paviršių. - Nerūkyti. Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. Slėginis indas. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. Stengtis neįkvėpti aerozolio. Po naudojimo kruopščiai nuplauti vandeniu. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ. Išskalauti burną. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Dujų nuotėkio sukeltas gaisras: Negesinti, nebent nuotėkį būtų galima saugiai sustabdyti. Pašalinti visus uždegimo šaltinius, jeigu galima saugiai tai padaryti. Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C/122°F temperatūroje. Turinį/ talpyklą išpilti (išmesti) pagal galiojančius nacionalinius ar vietinius teisės aktų reikalavimus.
Prekės ženklas HI-GEAR
Pakuotės tipas Aerozolis
Svoris, g 500
GHS Degieji aerozoliai (1 pavojaus kategorija)
GHS Odos dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Akių dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
EAN kodas 0009603052041, 0096030520410

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: