Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Hi-Gear HG9025 mišinys skirtas aušin.sist.ir radiat.remontui 325ml

Produkto kodas: 009603090258
7.50€
Analogiški produktai

Aprašymas

SAVYBĖS:
- Patikimai šalina aušinimo skysčio varvėjimą iš radiatoriaus ir kitų aušinimo sistemos elementų.
- Neišgaruoja, išlaiko aukštą temperatūrą, lieka sistemoje ir neleidžia vėl atsirasti nuotekoms.
- Nekenkia plienui, ketui, spalvotiems lydiniams, plastikui, gumai.
- Galima naudoti su visais aušinimo skysčiais.
- Neužkemša radiatoriaus vamzdelių, kietėja tik nuotekų vietose.
NAUDOJIMAS:
- Aušinimo sistema turi būti švari ir pripildyta aušinimo skysčio.
- Pašildykite variklį esant atidarytam salono pečiuko kraneliui ir išsiplėtimo bakelio (radiatoriaus) dangteliui.
- Skystį suplakite ir įpilkite į radiatorių. Uždarykite dangtelį ir leiskite varikliui padirbti didelėmis apsukomis arba važinėkite kol nustos tekėti.
- Tolesniems pratekėjimams išvengti - nekeiskite aušinimo skysčio.
- Pakuotė skirta iki 17l aušinimo skysčio.

ATSARGIAI. H302 Kenksminga prarijus. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti vandemiu su muilu. P270 Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. P301 + P312 PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. P330 Išskalauti burną. P501 Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal galiojančius nacionalinius ar vietinius teisės aktų reikalavimus.
Prekės ženklas HI-GEAR
Tūris, ml 325
GHS Ūmus toksiškumas (prarijus, per odą, įkvėpus) (4 pavojaus kategorija)
EAN kodas 0009603090258, 0096030902582

Kur rasti?

Miestas
Parduotuvė
Kiekis
Kontaktai
---------
Tiekėjų atsargos
5 vnt.

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: