Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Mannol 9956 dyzelinių purkštukų valiklis 250ml

Produkto kodas: 403602189692 Analogiški produktai
3.50€

Aprašymas

Greitai veikiantis, efektyvus, kompleksinio veikimo purkštukų valiklis visų tipų (atmosferiniams ir turbininiams) dyzeliniams varikliams su išmetamųjų dujų neutralizavimo sistema ir be jos. Ypač tinka sunkiai užvedamiems ir nestabiliai veikiantiems varikliams.
SAVYBĖS:
- Greitai ir efektyviai valo purkštukus, pašalindamas smalas, degėsius ir kitas apnašas, pašalina adatų pakibimą.
- Didina cetaninį kuro skaičių, užtikrina tolygų ir visišką kuro sudegimą.
- Palengvina variklio užvedimą, pašalina variklio darbo netolygumus, pagerina darbą, stabilizuoja tuščios eigos apsisukimus ir padidina variklio galią, nes kuras geriau paskirstomas. Mažina išmetamųjų dujų toksiškumą.
- Esant kitoms tapačioms sąlygoms labiau taupo kurą.
- Užtikrina papildomą svarbiausių kuro sistemos mazgų (aukšto slėgio kuro siurblio, purkštukų, siurblių-purkštukų) ir cilindrų-stūmoklių grupės detalių tepimą, pailgina jų ir viso variklio eksploatavimo laiką ir taupo brangių remonto darbų lėšas.
- Apsaugo kuro sistemą nuo korozijos.
- Gali būti naudojamas profilaktiškai, apsaugant purkštukus ir kitas kuro sistemos dalis nuo teršalų ir kitų apnašų susidarymo.
NAUDOJIMAS:
- 250 ml 50 litrams kuro pilama į kuro baką prieš pilant kurą.
- Rekomenduojama naudoti reguliariai.

PAVOJINGA. H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P103 Prieš naudojimą perskaityti etiketę. P301+P310 PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. P331 NESKATINTI vėmimo. P405 Laikyti užrakintą. P501 Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines/regionines/nacionalines/tarptautines taisykles.
Sudėtyje: Angliavandeniliai, C10-C13, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai junginiai, <2% aromatinių medžiagų.

Prekės ženklas MANNOL
Pakuotės tipas Pilamas
Tūris, ml 250
GHS Plaučių pakenkimo prarijus pavojus (1 pavojaus kategorija)
EAN kodas 4036021896922

Kur rasti?

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: