Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Liqui Moly 21280 priedas į benziną, pakeliantis oktaninį sk. 200ml

Produkto kodas: 410042021280 Analogiški produktai
8.50€

Aprašymas

Kuro priedas, padidinantis benzino oktaninį skaičių ir užtikrinantis, kad variklis veiktų didžiausiais pajėgumais ir išnaudotų visą savo potencialą.
SAVYBĖS:
- Optimizuoja degimą iškart po įpylimo ir padidina degalų efektyvumą.
- Pagerina sukimo momentą ir pagreitį, garantuodamas didesnį vairavimo malonumą.
- Užtikrina švarą kuro sistemoje ir įpurškimo purkštukuose, dėl ko išvengiamas brangus remontas.
- Tinka visiems 2-takčiams ir 4-takčiams benzininiams varikliams.
- Specialiai sukurtas naudoti lenktynėse, todėl nerekomenduojamas viešajam kelių eismui.
- Į kuro baką supilkite "Octane Booster", tada įpilkite degalų.
NAUDOJIMAS:
- 200 ml pakanka iki 50 L degalų.

PAVOJINGA. Kenksminga įkvėpus. Smarkiai pažeidžia akis. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Stengtis neįkvėpti garų ar aerozolio. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant kreiptis į gydytoją. NESKATINTI vėmimo. Laikyti užrakintą. Turinį/talpyklą išmesti į specialių atliekų surinkimo vietas. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Sudėtyje yra angliavandenilių, C11-C14, n-alkanų, izoalkanų, ciklinių, <2% kvapiųjų medžiagų. Angliavandenilių C10, kvapiųjų medžiagų, >1% naftaleno. Angliavandenilių C10-C13, n-alkanų, izoalkanų, ciklinių, <2% aromatinių medžiagų. Tricabonil(metilciklopentadienil)mangano. Bornan-2-vieno.
Prekės ženklas LIQUI MOLY
Pakuotės tipas Pilamas
Tūris, ml 200
GHS Smarkus akių pažeidimas (1 pavojaus kategorija)
GHS Ūmus toksiškumas (prarijus, per odą, įkvėpus) (4 pavojaus kategorija)
GHS Plaučių pakenkimo prarijus pavojus (1 pavojaus kategorija)
GHS Pavojinga vandens aplinkai (3 lėtinio pavojaus kategorija)
EAN kodas 4100420212802


Liqui Moly kompanija pradėjusi 1960m. nuo priedų disulfido molibdeno pagrindu gaminimo, šiandien Vokietijoje, variklinių alyvų rinkoje, užima antrąją vietą ir nuolatos didina savo rinkos dalį, o priedų į kurą ir alyvą rinkoje, jai priklauso virš 50% rinkos.

Kur rasti?

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: