Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Hi-Gear HG3444 sintetinis dyz. purkštukų valiklis 473ml

Produkto kodas: 009603034443
13.50€
Analogiški produktai

Aprašymas

SAVYBĖS:
- Sintetinė mišinio formulė suteikia pačias geriausias valomąsias savybes.
- Veikia kaip degimo katalizatorius, valo molekuliniu lygiu, šalindamas nuosėdas ir nuodegas iš mažų metalo plyšių.
- Visiškai išsprendžia problemas, kylančias dėl prastos kokybės dyzelinio kuro naudojimo.
- Gerai išvalo nuodegas ir nuosėdas iš purkštuvų ir degimo kameros.
- Atkurias laisvosios eigos apsisukimų tolygumą.
- Lengvesnis variklio paleidimas.
- Mažina degalų sąnaudas, išmetamų dujų toksiškumą ir dūmų išsiskyrimą.
NAUDOJIMAS:
- Įpilti į kuro baką prieš pilant dizeliną.
- Vienas įpakavimas skirtas 80-100 l.
- Išvažinėti iki rezervo.
- Rekomenduojama naudoti kas 5000 km arba kas trečią kartą naudojant neaukštos kokybės degalus.

PAVOJINGA. H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P301 + P310 PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. P331 NESKATINTI vėmimo. P405 Laikyti užrakintą. P501 Turinį/ talpyklą išpilti (išmesti) pagal galiojančius nacionalinius ar vietinius teisės aktų reikalavimus.
Prekės ženklas HI-GEAR
Tūris, ml 473
GHS Plaučių pakenkimo prarijus pavojus (1 pavojaus kategorija)
EAN kodas 0009603034443, 0096030344436

Kur rasti?

Miestas
Parduotuvė
Kiekis
Kontaktai
---------
Tiekėjų atsargos
5 vnt.

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: