Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Abro ES-509 4-min. epoksidiniai klijai pilki 57g

Produkto kodas: 079092004592
Analogiški produktai

Aprašymas

ABRO ES-509 epoksidiniai klijai (pilkos spalvos), skirti automobiliui ir buičiai. Jie puikiai klijuoja gaminius iš plieno, geležies, žalvario, vario, aliuminio, medžio, stiklo ir plastiko. Klijai yra atsparūs benzinui, antifrizams ir daugumai skiediklių, greitai paruošiami ir ypatingai tvirti. Sustingsta per 4 minutes.

Šie klijai puikiai tinka akumuliatorių, radiatorių, variklio blokų, duslintuvų ir kt. klijavimui. Buityje šiais klijais patikimai sutaisysite baldus, įrankius, indus ir kitus namų apyvokos daiktus.
NAUDOJIMAS:
- Klijuojamieji (sandarinami, užglaistomi) paviršiai turi būti švarūs, neriebaluoti ir sausi.
- Užspausti iš kiekvienos tūbelės lygiai dervos ir kietiklio ir sumaišyti iki vientiso mišinio.
- Jį reikia sunaudoti per 4 min.
- Mišinį užtepti ant abiejų klijuojamų paviršių plonu sluoksniu ir sujungti.
- Paviršių suveržti nereikia.
- Pakanka, kad klijams kietėjant paviršiai bus nestipriai suspausti.
- Produktą geriausia naudoti esant aukštesnei kaip 10 °C temperatūrai.

PAVOJINGA. Sukelia smarkų akių dirginimą. Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Prieš naudojimą perskaityti etiketę. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į patvirtintą atliekų perdirbimo įmonę. Laikyti užrakintą. Sudėtyje yra: Reakcijos produktas: bisfenolis-A - 35%
Prekės ženklas ABRO
Svoris, g 57
Spalva Pilka
GHS Ūmus toksiškumas (prarijus, per odą, įkvėpus) (4 pavojaus kategorija)
GHS Odos dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Akių dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Odos jautrinimas (1 pavojaus kategorija)
GHS Pavojinga vandens aplinkai (2 lėtinio pavojaus kategorija)
EAN kodas 0790920045921, 7909200459218

ABRO - patikima Amerikietiška chemija. Amerikiečių kompanija ABRO Industries Inc savo veiklą pradėjo 1939 metais. Šiandien ABRO produktai yra prieinami daugiau nei 175 šalių visame pasaulyje, tarp jų ir Lietuvoje daugiau nei 25 metus. ABRO kompanija yra viena iš didžiausių savo srityje JAV eksporto įmonių ir 1991 m. už sėkmingą darbą ir eksportą gavo JAV prezidento įsteigtą apdovanojimą.

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: