Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Soll uždaž. kėbulo danga ir siūlių herm. viename juoda 1L

Produkto kodas: 477902577764
8.60€
Likutis Lietuvoje: >5 vnt. Galima nusipirkti šiandien Visų parduotuvių likučiai atskirai
Rodyti daugiau pristatymo būdų
  • Atsiėmimas parduotuvėje
  • Paštomatas (LP Express)
  • Pristatymas kurjeriu Lietuvoje
  • Pristatymas kurjeriu į ES valstybes

Aprašymas

SOLL ANTIGRAVEL PLUS - tai uždažoma danga, apsauganti nuo žvyro ir akmenų smūgių, pasižyminti antikorozinėmis ir garso izoliacinėmis savybėmis, pagaminta kaučiuko ir dervų pagrindu. Skirta atstatyti originalią, gamyklinę remontuojamų paviršių struktūrą.

PAVOJINGA. H225 Labai degūs skystis ir garai. H315 Dirgina odą. H361d Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P243 Imtis atsargumo priemonių statinei iškrovai išvengti. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu. P403+P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. P405 Laikyti užrakintą. P501 Turinį/ talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines/ regionines/ nacionalines/ tarptautines taisykles. Sudėryje yra toluenas.
Prekės ženklas SOLL
Pakuotės tipas Pilamas
Tūris, ml 1000
Spalva Juoda
GHS Degieji skysčiai (2 pavojaus kategorija)
GHS Odos dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkart. poveikis) (3 pavojaus kategorija)
GHS Toksinis poveikis reprodukcijai (2 pavojaus kategorija)
GHS Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis)  (2 pavojaus kategorija)
EAN kodas 4779025777643

Kur rasti?

Alternatyvūs kodai

Produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus:

S700310, 000012, UPOLGTEXB1, 1000726, UPOLRLBS4, 37215, 93111, 08878, ULTRA99714, NOVOL93111, 150060, 1102406, NOVOL93211, GTEXW1, 000013, 08868, 204100002S, 204100001S, 1102306, 000011, ULTRA91051, 93211, ANTIGRAVELGUN, PROTECTOR, NOVOL93311, 11019, S700311, RLBS4, 11039, 1000725, RLTS4, GTEXG1, 11013, ULTRA91050, UPOLRLTS4, 11047, UPOLGTEXW1, ANTIGRAVEL, 1102302, 93311