Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Novol Ultra 91051 apsauginė danga pilka 1kg

Produkto kodas: 590006191051
5.80€
Likutis Lietuvoje: >5 vnt. Galima nusipirkti šiandien eprekyba@autoaibe.lt +37070055002 Visų parduotuvių likučiai atskirai
Rodyti daugiau pristatymo būdų
  • Atsiėmimas parduotuvėje
  • Paštomatas (LP Express)
  • Pristatymas kurjeriu Lietuvoje
  • Pristatymas kurjeriu į ES valstybes

Aprašymas

Produktas, pagamintas iš sintetinių dervų, skirtų apsaugoti automobilį. Tai sukuria stiprų, lankstų sluoksnį su smulkiagrūdine struktūra, kuris atsparus akmenų smūgiams.
SAVYBĖS:
  • Apsaugo nuo benzino, naftos, vandens ir druskos;
  • Turi garso sugeriančias ir garso izoliavimo savybes;
  • Nėra bitumo;
  • Gali būti padengtas akriliniais dažais.

PAVOJINGA. Sudėtyje yra: Toluenas. H225 Labai degūs skystis ir garai. H315 Dirgina odą. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H361fd Įtariama, kad kenkia vaisingumui. Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui. H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P260 Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio. P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje vietoje. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.
Prekės ženklas NOVOL
Pakuotės tipas Pilamas
Svoris, Kg 1
Spalva Pilka
GHS Degieji skysčiai (3 pavojaus kategorija)
GHS Odos dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Odos jautrinimas (1 pavojaus kategorija)
GHS Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkart. poveikis) (3 pavojaus kategorija)
GHS Toksinis poveikis reprodukcijai (2 pavojaus kategorija)
GHS Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis)  (2 pavojaus kategorija)
GHS Pavojinga vandens aplinkai (3 lėtinio pavojaus kategorija)
EAN kodas 5900061910513

Kur rasti?

Alternatyvūs kodai

Produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus:

11013, 204100001S, 37215, 204100002S, 08878, UPOLRLBS4, PROTECTOR, 1000725, 11039, 93211, ULTRA91050, 93311, ULTRA91051, GTEXW1, NOVOL93211, 1102406, 1102302, S700310, 000012, 11047, 000011, 93111, UPOLRLTS4, ANTIGRAVELGUN, ULTRA99714, UPOLGTEXB1, 1000726, NOVOL93111, GTEXG1, 08868, RLBS4, S700311, 11019, ANTIGRAVEL, 1102306, UPOLGTEXW1, NOVOL93311, 000013, RLTS4, 150060