Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Dinitrol 11179 4941 antikorozinė danga dugnui juoda 1L

Produkto kodas: 404608511179
12.50€
>5 vnt. Galima nusipirkti šiandien Rodyti kitų parduotuvių likučius
Rodyti daugiau pristatymo būdų
  • Atsiėmimas parduotuvėje
  • Paštomatas
  • Pristatymas kurjeriu
  • Pristatymas kurjeriu į ES valstybes

Aprašymas

DINITROL Car yra tiršta, juodos spalvos, tiksotropinė antikorozinė danga. Išgaravus tirpikliui, susiformuoja tvirta, elastinga, vaškinga, slopinanti triukšmą ir labai atspari mechaniniam smėlio, skaldos, druskos ir kt. poveikiui, plėvelė.
Danga gerai prilimpa prie paviršiaus, atspari temperatūros svyravimams (nelaša, nenuteka ir nesutrukinėja), išlaiko visas savybes dažymo ar džiovinimo kamerose.
Skirta naujų ar naudotų automobilių, autobusų ir sunkvežimių antikorozinei dugno ir ratų arkų apsaugai. Be to, naudojama kaip laikina apsauginė atsarginių dalių, detalių, įrangos, metalinių konstrukcijų danga, esant ypač nepalankioms sandėliavimo ar transportavimo salygoms. Neveikia gumos, plastiko, lakuotų ir dažytų, cinkuotų paviršių. Dangos storis - 300-500 ęm.
NAUDOJIMAS:
- Danga purškiama ant švaraus ir sauso paviršiaus, džiūvimo laikas 6-12 valandų.

PAVOJINGA. H226 Degūs skystis ir garai. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. H373 Gali pakenkti centrinei nervų sistemai, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. - Nerūkyti. P243 Imtis atsargumo priemonių statinei iškrovai išvengti. P280 Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių apsaugos priemones. P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. P403+P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. P405 Laikyti užrakintą. P501 Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles. EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Prekės ženklas DINITROL
Pakuotės tipas Pilamas
Tūris, ml 1000
Spalva Juoda
GHS Degieji skysčiai (3 pavojaus kategorija)
GHS Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkart. poveikis) (3 pavojaus kategorija)
GHS Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis)  (2 pavojaus kategorija)
GHS Pavojinga vandens aplinkai (3 lėtinio pavojaus kategorija)
EAN kodas 4046085111794, 72810873

Kur rasti?

Alternatyvūs kodai

Produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus:

11179, 11188, BASIC, DUGNUI, 000033, 1154613, BASIC1154613, ANTIKOROZDUGNGUN, 1118806, 11015, 08861