Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

NN Izopropilo alkoholis 99,8 % 1L

Produkto kodas: 102174935000
9.90€
Analogiški produktai

Aprašymas

Kaip tirpiklis izopropanolis naudojamas įvarių dažų skiedimui, dažytų paviršių valymui, riebalų tirpinimui, paviršių nuriebalinimui. Tai yra netoksiškas tirpiklis, todėl yra labai plačiai naudojamas.
Be to gali būti naudojamas, kaip stabdžių ledo tirpiklis (aktualu žiemos metu krovininiam transportui). Taip pat grynas izopropanolis naudojamas stabdžių diskam valyti nuo stabdžių skysčio DOT3 ar DOT4.

PAVOJINGA: H225 Labai degus skystis ir garai! H319 Gali sukelti smarkų akių dirginimą. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. P251 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą, nepradurti ir nedeginti net tuščios talpyklos. Turinį ir talpyklą šalinti pagal nacionalinius reikalavimus.

Apsinuodijimų informacijos biuro telefonas: 8 (5) 236 2052, mob. +37068753378.
Prekės ženklas NONAME
Pakuotės tipas Pilamas
Tūris, l 1
GHS Degieji skysčiai (2 pavojaus kategorija)
GHS Akių dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkart. poveikis) (3 pavojaus kategorija)
EAN kodas 1021749350002, 1052474050004, 72027691

Kur rasti?

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: