Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Autoprofi line 350006 valiklis oro srauto matuokliui 500ml

Produkto kodas: 404229235006
9.00€
Likutis Lietuvoje: >5 vnt. Galima nusipirkti šiandien eprekyba@autoaibe.lt +37070055002 Visų parduotuvių likučiai atskirai
Rodyti daugiau pristatymo būdų
  • Atsiėmimas parduotuvėje
  • Paštomatas (LP Express)
  • Pristatymas kurjeriu Lietuvoje
  • Pristatymas kurjeriu į ES valstybes

Aprašymas

Specialus didelio efektyvumo valiklis, skirtas greitai ir atsargiai valyti jautrias oro srauto jutiklio dalis benzininiuose ir dyzeliniuose varikliuose. Valiklis lengvai pašalina užteršimą ant karštos vielos ar plokštelių ir išgaruoja nepalikdamas likučių. Tai pagerina variklio užvedimą ir darbą tuščąja eiga. Reguliarus jutiklio valymas sumažina degalų sąnaudas ir palaiko variklio galios stabilumą.
NAUDOJIMAS:
  • Atjunkite oro srauto jutiklio elektrinę jungti ir išmontuokite jutiklį.
  • Ant užteržtų dalių gausiai užpurkšti valiklio ir leisti jam nutekėti.
  • Prašome pasirūpinti, kad nebūtų liečiami jautrūs oro srauto jutiklio komponentai.
  • Prieš surinkimą tirpiklis turi visiškai išdžiūti.
  • Valymas yra rekomenduojamas keičiant oro filtrą ar atsiradusios problemos šalinimui.
Patarimas: prieš naudodami plastikams, kurie jautrūs tirpikliams, ypač ant mechaniškai apkrautų dalių, patikrinkite suderinamumą.

PAVOJINGA. H222 Ypač degus aerozolis. H229 Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. H315 Dirgina odą. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. P211 Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. P261 Stengtis neįkvėpti Aerozolio. P280 Mūvėti apsaugines pirštines. P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens kiekiu. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje. P501 Šios medžiagos atliekas ir jos pakuotę išvežti į pavojingų atliekų surinkimo vietas.
Prekės ženklas AUTOPROFI LINE
Tūris, ml 500
GHS Degieji aerozoliai (1 pavojaus kategorija)
GHS Odos dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Akių dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkart. poveikis) (3 pavojaus kategorija)
GHS Pavojinga vandens aplinkai (3 lėtinio pavojaus kategorija)
EAN kodas 4042292350063

Kur rasti?

Alternatyvūs kodai

Produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus:

20A50, AMT20A50, 350006, VALIKLISSRAUTO, 4066