Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Novol Ultra Line Fiber glaistas su stiklo pluoštu 450g

Produkto kodas: 590006199121
3.90€
Likutis Lietuvoje: >5 vnt. Galima nusipirkti šiandien eprekyba@autoaibe.lt +37070055002 Visų parduotuvių likučiai atskirai
Rodyti daugiau pristatymo būdų
  • Atsiėmimas parduotuvėje
  • Paštomatas (LP Express)
  • Pristatymas kurjeriu Lietuvoje
  • Pristatymas kurjeriu į ES valstybes

Aprašymas

Tvirtas glaistas su stiklo pluoštu, labai gerai užpildo pažeidimus, įtrūkimus ir įvairias skylutes. Dėl mažo elastingumo ir kietumo, tinka naudojimui mažuose plotuose.
PRODUKTAS SKIRTAS NAUDOTI PROFESIONALAMS.

PAVOJINGA. Sudėtyje yra: Stireno. H226 Degūs skystis ir garai. H361d Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui. H315 Dirgina odą. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H372 Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių.   • Nerūkyti. P260 Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio. P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
Prekės ženklas NOVOL
Tipas Glaistas
Svoris, g 450
Pastabos Su kietikliu
GHS Degieji skysčiai (3 pavojaus kategorija)
GHS Odos dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Akių dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Toksinis poveikis reprodukcijai (2 pavojaus kategorija)
GHS Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis)  (1 pavojaus kategorija)
EAN kodas 5900061991215

Kur rasti?

Alternatyvūs kodai

Produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus:

AG3025, GLAISTASSTIKLOPL, SG3150E, NOVOL1225, AG705M450, STEPFIBER02, 608015, 1225, 1222, NOVOL1222, ULTRA99122, 15034, SG3020E, SG3050E, SG3050L, STEPFIBER06, NOVOL1220, 15032, ULTRALINEFIBER, GLAISTAS, GLAISTASSTIKLO, SG3010L, ULTRA99121, 1220, ULTRA99124, STEPFIBER18, 15036, AG3150, 6080, AG3SL051150, AG3050