Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Novol 1170 glaistas plastmasei 200g

Produkto kodas: 590006101170
Šios prekės neturime Nusipirkti negalima eprekyba@autoaibe.lt +37070055002
Rodyti daugiau pristatymo būdų
  • Atsiėmimas parduotuvėje
  • Paštomatas (LP Express)
  • Pristatymas kurjeriu Lietuvoje
  • Pristatymas kurjeriu į ES valstybes

Aprašymas

Elastingas ir labai minkštas dviejų komponentų poliesterinis plastiko glaistas. Dėl savo savybių rekomenduojamas naudoti ant plastikinių paviršių įbrėžimams ir ertmėms užpildyti prieš grunto padengimą.
Profesionaliam naudojimui. Produkto subkategorija 2.2., LOJ ribinė reikšmė (kategorija B/2) = 250g/l. LOJ<90 g/l.
NAUDOJIMAS:
  • Žiūrėti aplikacijas ant įpakavimo. Sudėtyje yra stireno (12,5-14%).
  • Rekomenduojamas kietiklis glaistui (H5022, H5020).

PAVOJINGA. Sudėtyje yra: Stireno. H226 Degūs skystis ir garai. H361d Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui. H315 Dirgina odą. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H372 Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių.   • Nerūkyti. P260 Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio. P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
Prekės ženklas NOVOL
Tipas Glaistas
Svoris, g 200
GHS Degieji skysčiai (3 pavojaus kategorija)
GHS Odos dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Akių dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Toksinis poveikis reprodukcijai (2 pavojaus kategorija)
GHS Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis)  (1 pavojaus kategorija)
EAN kodas 5900061011708

Kur rasti?

Miestas
Parduotuvė
Kiekis
Kontaktai

Alternatyvūs kodai

Produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus:

15075, 15072, AG51, 000080, 1171, GLAISTASPLASTIKUI, UPOLBLIS, 1170, NOVOL1170, 1000325, ARSAG51, 6070, AG511, AG5SL035, GLAISTAS, NOVOL1171, 15074, AG5025