Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

SMT SMT2521 sintetinis 2-os kartos metalo kondicionierius 473ml

Produkto kodas: 009603025212
58.70€
Analogiški produktai

Aprašymas

Skirtas trinties ir susidėvėjimo intensyvumui mažinti, taip pat išvengti įbrėžimų sąsajose ir mechanizmuose, kurių bent vienoje iš besiliečiančiųjų detalių yra geležies.
Gaminio efektyvumą didina didesnis slėgis, temperatūra, greitis, tepalų deficitas.
- didina galią
- variklio dinamiškumą
- lengviau užvesti šaltą dieną
- pratęsiamas variklio tarnavimo laikas
- mažėja remonto išlaidos, degalų ir alyvos sunaudojimas
- netoksiškas
- sudėtyje nėra naftos perdirbimo produktų
- nekenkia aplinkai
- biologiškai skaidomas

Galima naudoti su visais tepalais ir specialiaisiais skysčiais, nekeičia jų savybių.
Naudojant SMT2 vidutinės klasės automobiliuose, kuriuose naudojama standartinė alyva, užtikrinamas toks pat variklio ir transmisijos patikimumo laipsnis, kokiu pasižymi ekstra klasės automobiliai, kuriems naudojamos labai brangios, elitinės alyvos. SMT2 poveikio trukmė viršija vidutinį variklių alyvos darbo pamainos periodą, t.y. SMT2 pasižymi atoveiksmio efektu. Bet norint sukurti trintį mažinantį "patikimumo rezervą", rekomenduojama naudoti SMT2 kiekvieną kartą keičiant alyvą. SMT2 formulė patikimai saugo jį nuo termodestrukcijos, todėl SMT2 sėkmingai įdiegia savo savybes patobulintose, šilumos intensyvumo VDV tepimo sistemose. Naudojant SMT2 plastiniuose tepaluose, skirtuose ratų guoliams ir pastovaus kampinio greičio šarnyruose, kelis kartus pratęsiamas jų tarnavimo laikas.

Rekomenduojama koncentracija:
- Benzininių ir dyzelinių variklių tepimo sistema: 60 ml SMT2 1 litrui variklinės alyvos (6%), apdorojant pirmą kartą, ir 30 ml SMT2 1 litrui alyvos (3%), apdorojant kitus kartus, nepriklausomai nuo alyvos tipo.
- Mechaninė PPD, paskirstymo dėžė, pagrindinė pavara, borto reduktorius ir kt.: 50 ml SMT2 1 litrui alyvos (5%). APPD: 15 ml SMT2 1 litrui skysčių (1,5%). - Nerekomenduojama naudoti padidintos trinties diferencialams!
- Dvitakčių benzininių variklių su skriejikų kamerų prapūtimu: 30 ml SMT2 1 l alyvos (3%), kuris pilamas į degalus.
- Guolių mazgai: 30 ml SMT2 1 kg plastinio tepalo (3%).
- Benzinas ir dyzelinis kuras: 20 ml SMT2 100 l degalų (0,02%).

PAVOJINGA. H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti vandens su muilu. P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P332 + P313 Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją. P391 Surinkti ištekėjusią medžiagą. P501 Turinį/ talpyklą išpilti (išmesti) pagal galiojančius nacionalinius ar vietinius teisės aktų reikalavimus. EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Prekės ženklas SMT
Tūris, ml 473
GHS Pavojinga vandens aplinkai (1 ūmaus pavojaus kategorija)
GHS Pavojinga vandens aplinkai (1 lėtinio pavojaus kategorija)
EAN kodas 0009603025212, 0096030252120, 73752295

Kur rasti?

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: