Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Autochemija KDDS0100 degus skystis 1L

Produkto kodas: 477022222701
2.50€
Likutis Lietuvoje: >5 vnt. Galima nusipirkti šiandien eprekyba@autoaibe.lt +37070055002 Visų parduotuvių likučiai atskirai
Rodyti daugiau pristatymo būdų
  • Atsiėmimas parduotuvėje
  • Paštomatas (LP Express)
  • Pristatymas kurjeriu Lietuvoje
  • Pristatymas kurjeriu į ES valstybes

Aprašymas

Medžio anglių ir malkų uždegimo skystis naudojamas kepsninių, židinių ar laužų uždegimui palengvinti.

PAVOJINGA. H226 Degūs skystis ir garai. H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. P260 Neįkvėpti garų /aerozolio. P262 Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. P301+P310 PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. P331 NESKATINTI vėmimo. P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Prekės ženklas AUTOCHEMIJA
Tūris, l 1
GHS Degieji skysčiai (3 pavojaus kategorija)
GHS Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkart. poveikis) (3 pavojaus kategorija)
GHS Plaučių pakenkimo prarijus pavojus (1 pavojaus kategorija)
GHS Pavojinga vandens aplinkai (3 lėtinio pavojaus kategorija)
EAN kodas 4770222227016

Kur rasti?

Alternatyvūs kodai

Produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus:

KDDS0550, ADEGSL05, 4223191, DEGUSSKYSTIS, KDDS0050, ADEGSL1, KDDS0100